کارکنان واحد آموزش

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
شماره مستقیم
تصویر ورزومه
1
رحیم آروین
مسئول آموزش
2
خانم سبزپور کاربر ارشد
3
خانم صناعی کارشناس برنامه ریزی درسی
4
خانم باستان مسئول فارغ االتحصیلان
5 ابراهیم خاتمی مسئول امتحانات
6 محمود دانشی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
7
خانم کرمی کارشناس آموزش
8 ابراهیم شجاعی  پور کارشناس آموزش
9
امیرحسین آروین کارشناس آموزش
10 فرخ لقا حاتمی مسئول دانش آموختگان
11 سلیمان درجی کارشناس برنامه ریزی درسی و امور مدرسان
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما