امور مالی
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
شماره مستقیم
تصویر ورزومه
1
ایرج حسن زاده
مدیرمالی
2
صادق کیخسروی
کارشناس مالی و امین اموال

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما