امور اداری
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
شماره مستقیم
تصویر ورزومه
1 مسلم وئیسی زاده
مدیر امور اداری
2
مجید زارع پور 
کارشناس امور اداری
3
مهدی بسطامی فر
کارشناس امور اداری
4
مهدی بازیار 
مسول دبیرخانه

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما