حوزه ریاست
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره داخلی
شماره مستقیم
تصویر ورزومه
1
دکتر حسین جمالی
ریاست دانشگاه
2
  حسین علیزاده
رئیس دفتر
3
محمود دانشی
روابط عمومی


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما